På lager

Owatrol Spirit Sealer 500ml

OWATROL® SPIRIT SEALER neutraliserer og stopper oxideringens effekten af OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER
SPIRIT* og OWATROL® BRONZE SPIRIT*.

Produktegenskaber
• Lugtfri.
• Vandbaseret.
• Neutraliserer – forhindrer yderligere oxidering af de behandlede overflader.

Anvendelsesområder
• Nemt at påføre.
• Lukker overfladen ved dekorative effekter fra OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER
SPIRIT* og OWATROL® BRONZE SPIRIT*.

Tekniske data Finish: Silkemat.
Bindemiddel: Specielle harpikser.
Opløsningsmiddel: Vand.
Vægtfylde ved 20°C: 1.05 ± 0.03.
Tørstofindhold: 38 ± 3%.
Tørretid ved 20°C og 50% RH: 6 timer (Minimum).
Pakningsstørrelse: 500ml, 2.5 liter.
Farve: Farveløs.
Udseende i beholder: Hvid.
VOC: EU-vurdering for dette produkt (cat A /I): 140 g/l (2010). Produktet indeholder et maksimum af
50g/l.

Anbefalinger før påføring
• Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.
• Påføres mellem 5°C og 25°C.
• Må ikke påføres på varme overflader.

Påføringsværktøj
• Pensel.
• Malerrulle.

Klargøring af overfladen
• Overfladen skal tidligere være behandlet med OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER
SPIRIT* eller OWATROL® BRONZE SPIRIT*.

Påføring
• Brug produktet som det er. Må ikke fortyndes.
• Ryst eller rør godt før brug.
• Undgå at overpåfør.
• Påfør et jævnt lag af OWATROL® SPIRIT SEALER til hele det dekoreret område, for at neutralisere og
stoppe oxideringens processen af OWATROL® RUST SPIRIT*, OWATROL® COPPER SPIRIT* eller
OWATROL® BRONZE SPIRIT*.
• OWATROL® RUST SPIRIT* kræver to lag OWATROL® SPIRIT SEALER.
• Lad det tørre.

Rækkeevne
• 8-12m2 per liter.

Den reelle rækkeevne vil variere afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og porøsiteten af
overfladen.

Rengøring
Vand og sæbe.

Opbevaring
Undgå frost og høje temperaturer.
Opbevar det i original emballage og luk låget tæt efter brug.

*Disse produkter et en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk.
Sikkerhed • Vi henviser til sikkerhedsdatabladet (MSDS) som er tilgængelig på www.owatrol.com og teksten på
emballagen.
• Opbevares utilgængeligt for børn.
• Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
• Kan fremkalde allergiske reaktioner.
• Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj.
• Ved lægekonsultation skal beholderen eller etiketten medbringes.
• HVIS INDTAGET: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.
• Produktet skal afleveres på genbrugsstation eller affaldspladser.

Skriv din egen anmeldelse
Du anmelder:Owatrol Spirit Sealer 500ml
Din bedømmelse